03 آوریل

اثر مصرف گانودرما در پارکینسون پارکینسون یکی از بیماری های شایع و پیشرونده ی سیستم اعصاب مرکزی است، که با علایمی مانند کندی حرکت، سفتی و سختی عضلات، لرزش، اختلال تعادل و کاهش پیشرونده در عملکرد حرکتی همراه است که در افراد بالای ۵٠ سال بروز می نماید، اثر مصرف گانودرما در پارکینسونپارکینسون یکی از بیماری های شایع و پیشرونده ی سیستم اعصاب مرکزی است، که با علایمی مانند کندی حرکت، سفتی و سختی عضلات، لرزش، اختلال تعادل و کاهش پیشرونده در عملکرد حرکتی همراه است که در افراد بالای ۵٠ سال بروز می نماید،

یکی از علل شایع ناتوانی در سالمندان است.

علت این بیماری هنوز به درستی مشخص نیست، ولی احتمال دخالت عوامل ژنتیکی (به میزان کمتر) و عوامل محیطی مختلف نظیر شغل کشاورزی، مصرف آب چاه، زندگی روستایی و تماس با حشره کش ها در سبب شناسی این بیماری مطرح می باشد.

مشخصه نوروپاتولوژی این بیماری تخریب سلول های تولید کننده ی دوپامین موجود در ماده ی سیاه مغز میانی است؛ ولی علایم بالینی این بیماری زمانی مشاهده می شود که با از بین رفتن حدود ٨٠ درصد سلول های تولیدکننده دوپامین در مغز میانی، انتقال عصبی در عقده های قاعده ای مغز دچار اختلال شود. کاهش سطح دوپامین و به دنبال آن بر هم خوردن سطح تعادلی دوپامین و استیل کولین که هر دو به عنوان انتقال دهنده های مهم بدن محسوب می شوند، اختلالات حرکتی مختلفی را به وجود می آورند. گرایش عمومی به استفاده از داروهای گیاهی و به طور کلی فراورده های طبیعی در جهان را می توان به علت عوارض داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر دانست. در سه دهه گذشته شاهد روند رو به رشد گرایش مردم در زمینه استفاده از این گیاهان دارویی و احیای طب سنتی بوده ایم. با توجه به استفاده روز افزون از گیاهان دارویی و رویکرد جهانی به طب سنتی، امروزه اثرات بسیاری از گیاهان دارویی روی بیماری های عصبی و حرکتی مورد مطالعه قرار گرفته اند که برخی نیز در کلینیک پذیرفته شده است. گیاه گانودرما ١٠٠٠ سال است که در طب سنتي چین براي ارتقاء سلامتي مورد استفاده قرار مي گیرد.

گانودرما چندین قرن است که به عنوان دارو مصرف مي شود. در اصل، فقط امپراطورها و درباریان اجازه استفاده از فواید این گیاه معجزه آسا را داشتند، و تا همین اواخر بسیاري از غربي ها از وجود آن مطلع نبودند. بعضي از فواید سلامتي قارچ گانودرما عبارتند از تاثیرات آنتي اکسیدان روي بدن، تاثیرات مثبت روي سیستم گردش خون و سیستم تنفسي. به علاوه، تحقیقات نشان داده که این گیاه قادر به کاهش فشار خون بالا، متعادل ساختن سطح کلسترول و کاهش علائم برونشیت، آسم و دیگر مشکلات ریوي است. مطالعات نشان داده اند که مولفه هاي موجود در این قارچ داراي کنش هاي داروشناختي گسترده اي از جمله ایجاد تعدیل در سیستم ایمني هستند، التهاب را از بین مي برند، تولید انرژي میتوکوندري را افزایش مي دهند و رادیکال هاي آزاد را از بین مي برد. گانودرما لوسیدوم GL یک گیاه دارویي در طب سنتي چین است که در آزمایشات بالیني نشان داده داراي تاثیر محافظت نوروني احتمالي است و ما را بسوي این فرضیه سوق مي دهد که احتمالا داراي خواص ضدالتهابي و تعدیل کننده سیستم ایمني بدن است.

مطالعات اخیر نشان داده است که این قارچ از تخریب سلول های عصبی محافظت می کند. به طور خلاصه، نتایج این تحقیق نشان می دهد که گانودرما باعث کاهش پارکینسون از طریق تنظیم عملکرد میتوکندری، اتوفاژی و آپوپتوزیز است. این فرایند شامل فعال شدن هر دو مسیر سیگنالینگ PINK1 / Parkin و AMPK / mTOR است. زی لی رن و همکاران ( ٢٠١٨ ) در مطالعه ای با عنوان تاثیر عصاره گانودرما لوسیدم بر بهبود بیماران پارکینسونی ناشی از MPTP و محافظت از نورون های دوپامینرژیک از استرس اکسیداتیو از طریق تنظیم عملکرد میتوکندری، اتوفادی و آپوپتوز به این نتیجه دست یافتند که مصرف عصاره گانودرما لوسیدم به طور قابل توجهی عملکرد حرکتی و افزایش بیان یدروکسیلای تیروزین را در موش های پارکینسونی شده با MPTP بهبود می بخشد.

به طور کلی نتایج نشان داد عصاره گانودرما لوسیدم باعث هر دو مسیر PINK1 / Parkin signaling و AMPK / mTOR باشد. پالانیموتو و همکاران ( ٢٠١۶ ) در مطالعه ای به این نتیجه دست یافتند که عصاره گانودرما لوسیدم قادر به کاهش فشار خون بالا، متعادل ساختن سطح کلسترول و کاهش علائم برونشیت، آسم و دیگر مشکلات ریوي است. مطالعات نشان داده اند که مولفه هاي موجود در این قارچ داراي کنش هاي داروشناختي گسترده اي از جمله ایجاد تعدیل در سیستم ایمني هستند، التهاب را از بین مي برند، تولید انرژي میتوکوندري را افزایش مي دهند و رادیکال هاي آزاد را از بین مي برد.

محصولات مورد تایید فروشگاه اینترنتی شاهو که برای پارکینسون مناسب هستند به شرح زیر است برای دیدن این محصولات کلیک کنید.

ادامه مطلب (اثر مصرف گانودرما در پارکینسون) در تارنمای دانشگاه یزد:

دیدگاه بگذارید